Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych osobowych

Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mirosław Wróbel Sp. z o.o., ul. Graniczna 4A, 54-610 Wrocław („Administrator”).

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona.danych@wrobel.mercedes-benz.pl

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu:

 • wykonania umowy,  lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • marketingu produktów i usług oferowanych przez Mirosław Wróbel Sp. z o.o., Daimler AG i jej podmioty stowarzyszone (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
  • zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • weryfikacji wiarygodności kredytowej;
  • weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy
  • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty.

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:

dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności;

oraz dane dotyczących Twojego pojazdu (np. konfiguracji pojazdu, przebiegu, danych z cyfrowej książki serwisowej);

jak również informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach leasingowych, zarezerwowanych usługach Mercedes me connect, przechowywanych konfiguracjach pojazdów).

Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

- świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

- dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,

- świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora

- świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora

- podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

- spółkom grupy Daimler w tym Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.,

- organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Dane będą przechowywane przez kolejny 1 rok od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Jakie mam prawa?

Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)
 • możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO)
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 777 100 100  / lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail ochrona.danych@wrobel.mercedes-benz.pl

 • Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.
 • Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą tymi kanałami np. w celu ustalenia terminu odbioru pojazdu, potwierdzenia terminu usługi serwisowej itp.  

2. Cele i zakres pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze Sklepu

2.1. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dostępnych na stronie Sklepu informacje;

b. poprzez pobieranie, za zgodą Klientów, danych znajdujących się na kontach w innych serwisach, tj. Facebook lub Google;

c. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookies.

2.2. Polityka stosowania i zapisywania w urządzeniach końcowych plików Cookies została określona w Polityce Cookies, dostępnej na stronie www.czesci-wrobel.pl;

2.3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach zgodnych z Regulaminem Sklepu i przepisami obowiązującego prawa, tj.:

a. realizacji zamówień składanych w Sklepie;

b. rozpatrzenia uwag i reklamacji;

c. obsługi Klienta w zakresie prowadzenia konta w Sklepie;

d. przesyłania, za dodatkową zgodą Klienta, okresowych informacji handlowych pocztą elektroniczną (Newsletter).

2.4. Serwis zbiera następujące dane Klientów:

a. imię i nazwisko;

b. firmę;

c. adres zamieszkania - ulicę, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, pocztę, kraj;

d. adres dostawy - ulicę, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, pocztę, kraj;

e. adres e-mail;

f. nr telefonu;

g. NIP.

2.5. Administrator powierza przetwarzanie danych Klientów Sklepu firmie IAI S. A. z siedzibą w Szczecinie przy al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000325245, REGON: 320147706, NIP: 8522470967, w celach określonych w ust. 2.3. powyżej.

3. Uprawnienia Klienta dotyczące zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

3.1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, jednak podanie danych oznaczonych w formularzach Sklepu jako obowiązkowe jest konieczne dla realizacji składanych zamówień.

3.2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę.

3.3. Podane dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim inaczej, niż za wyraźną zgodą Klienta lub w celu realizacji zawartych umów.

3.4. Dane osobowe przekazywane są instytucjom i urzędom państwowym jedynie w obligatoryjnych przypadkach określonych w krajowych przepisach prawa.

3.5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych w Sklepie danych osobowych, ich poprawiania i usuwania, w tym do całkowitego usunięcia konta użytkownika, skutkującym usunięciem danych ze zbioru Administratora.

3.6. Klientowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania jego danych osobowych, w związku z czym może wystąpić do Administratora z wnioskiem o udzielenie stosownych informacji.

3.7. Niniejszy dokument może ulec zmianom na zasadach przewidzianych w Regulaminie Sklepu, w szczególności ust. 13.7 Regulaminu.

Dbamy o Twoją prywatność

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj”.

Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookie oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej cookies. Korzystanie z plików cookie we wskazanych powyżej celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Mirosław Wróbel Sp. Z o.o.

Zaakceptuj
pixel